Novembar 15, 2021

Gostujuće predavanje na Ekonomskom

Na poziv Ekonomskog fakultetu u Beogradu, Ivan Živković je održao gostujuće predavanje u okviru predmeta Tržišno komuniciranje. Ivan je studentima III godine smera Marketing prikazao na praktičnim primerima kako se pravi jedna oglasna kampanja.

Predavanje pod nazivom “Od brifa do klika” pokrilo je sve faze nastanka jedne integirsane kampanje, od inicijalnog brifa do njenog emitovanja i distribucije. Oko 40 studenata ovog smera imalo je prilike da čuje i sazna prvo nešto o osnovnim pojmovima kada je u pitanju jedna kampanja, a zatim i da na konkretnim primerima svežih kampanja prođu zajedno fazu po fazu i time steknu prvi utisak o radu u advertajzing agenciji.

Zbog epidemiološke situacije predavanje je održano u online formatu.

Autor: Ivan Živković, Managing Director Pioniri Communications